Bomarknaden i Sverige

Bostäderna i Sverige ingår i flera olika parallella system. Att bo i egenägt småhus är den vanligaste boendeformen följt av hyresrätt och sedan bostadsrätt. Hur bomarknaden ser ut beror mycket på området och vilken del av landet det gäller. På landsbygden är det vanligt att bo i villa medan hyres- och bostadsrätter är vanligare i de större städerna där det inte finns samma markytor. Priserna på småhus är därför mycket höga i städerna. Bomarknaden i Sverige har länge befarats vara på väg mot en krasch. Förenklat sägs det bero på att bostäderna har för höga priser i relation till befolkningens inkomster.

Bomarknaden i Stockholm är hetast i Sverige

Bomarknaden för egenägda bostäder

Det vanligaste sättet att bo i Sverige är i ett egenägt småhus. Det är beräknat att 50 % av alla vuxna bor i egenägda småhus. 70 % av barn bor i småhus, tillsammans med sina föräldrar. Bomarknaden för villor ser olika ut i olika delar av landet. I Sverige gick priserna upp ungefär 10 % under 2015 men i Stockholm och Göteborg gick det upp ännu mer än så. Även kvaliteten på bostaden och var den ligger, exempelvis om det finns närhet till vatten, påverkar priset på boendet.
När det gäller bostadsrätter har det i många år pratats om en bubbla på bostadsmarknaden, inte minst i populära områden i de större städerna. Det är svårt att förutse om det kommer att ske eller ej. Politikerna har genomfört vissa regleringar av bomarknaden för bostadsrätter, för att det inte ska bli som i flera andra europeiska länder där den så kallade bubblan har spruckit och många familjer har blivit skuldsatta. Det är Riksbankens minusränta i kombination med de skenande bostadspriserna som lägger grunden för en bostadsbubbla.

Bomarknaden för hyresrätter

För att hyrorna inte ska bli alldeles för höga i populära områden så har man i Sverige sedan 1968 ett system med bruksvärdeshyror. Det betyder en bomarknad med hyresreglering där fastighetsägarna och hyresrättsföreningen förhandlar fram hyrorna med hänsyn till en rad olika parametrar. Först ses lägenhetens standard över, såsom byggår och nivå av renovering. Man tittar också på hela fastighetens status: hur tvättstuga, hiss och andra allmänna ytor ser ut. Vilket område lägenheten ligger i och avstånd till bekvämligheter som centrum, affärer och skolor vägs in. Bomarknaden för hyresrätter är därför inte fri i Sverige.
En fastighetsägare kan på så sätt inte sätta vilka hyror som helst, vilket innebär att alla ska ha råd med boende. Det finns dock ett ganska nytt koncept på bomarknaden som heter presumtionshyror. Det innebär att ägaren till ett nybyggt lägenhetshus kan bygga en lägenhet med en förutbestämd hyra. Det sker tillsammans med hyresgästföreningen och byggherrar. Hyran kan sättas högre än bruksvärdeshyror och genom det betalar hyresgästen till viss del för själva uppförandet av lägenheten. Efter 15 år med presumtionshyra kopplas boendet till bruksvärdeshyra.

Vi har bostadsbrist i Sverige

Enligt tidningen Dagens Industri steg bostadspriserna enormt i Sverige under 2015. På en lista som visar var bostadspriserna steg mest i Europa låg vi som nummer två, strax under Turkiet. Bomarknaden i Sverige har påverkats mycket på grund av att vi har bostadsbrist i landet, något som allra mest märks i Stockholm. Det stora musik- och teknologiföretaget Spotify har hotat att lämna Stockholm på grund av bostadsbristen. De har idag över 800 personer anställda i staden men har svårt att hitta boende åt den personal de tar in utifrån.