Fastighetsbolag – Hur fungerar de?

Fastighetsbolag äger ofta stora bostadskomplex

Har du funderingar på hur ett fastighetsbolag egentligen fungerar? Vad våra fastighetsbolag gör är avgörande för både privatpersoner och affärsverksamheter men många tänker inte på det särskilt ofta, eftersom det är något som verkar lite i skymundan. Bor du i en bostadsrätt eller hyresrätt och är van vid att till exempel gå ned i tvättstugan för att fräscha upp dina kläder? Alla bekvämligheter som finns i ett hus är det fastighetsbolagen som har lagt första handen vid och sett till att de överhuvudtaget finns där, som till exempel en tvättstuga.

Fastighetsbolag ägs av flera

Det finns flera olika ägandeformer när det gäller fastighetsbolag. Ett av de vanligaste ägandeformerna i Sverige är att kommunen eller staten står som både ägare och förvaltare av hela bostadshuset. Det gör att du som bostadssökande kan ställa dig i en allmän kö för att få chansen att bo i någon av bostäderna, i alla fall när det gäller hyresrätter. I en sådan kö räknar man dagar och när du har tillräckligt många dagar kan du söka en bostad genom bolaget.

Samma upplägg gäller vid boenden som ägs av staten och en fördel med både statligt och kommunalt ägande är att kostnaderna ofta hålls nere, eftersom dessa fastighetsbolag själva har ett egenintresse av att vara ekonomiska och spara pengar. Vissa bostadshus ägs dock av privatpersoner och förvaltas även av denne. Då brukar det inte finnas ett kösystem på samma sätt utan det är fastighetsägaren som bestämmer vem som flyttar in och ut. Ibland kan detta sätt verka godtyckligt men det kan också vara till ens egen fördel.

Vad gör fastighetsägaren?

Efter att ha gått igenom det grundläggande i hur fastighetsbolag fungerar kanske du undrar vad de egentligen gör? Om du bor i en lägenhet i ett stort bostadskomplex kommer du nog sällan ha med fastighetsägaren att göra, dennes jobb är redan gjort, så att säga. I många fall är det istället värden som du behöver kontakta om du behöver hjälp med något i bostaden eller har märkt att något är fel. Värden är anställd av bolaget för att sköta driften i huset.

Ditt fastighetsbolag har alltså anställt en värd som i korta ordalag ser till att allt går rätt till. Bland annat ser värden till att trapphuset hålls städad och snygg genom att i sin tur anställa några som tar hand om detta, efter påbud av fastighetsägaren. Det finns många regler om hur boenden ska vara i Sverige, bland annat får temperaturen i bostäderna varken vara för höga eller låga. Om du märker att ditt element inte fungerar i din hyresrätt ska du vända dig till värden, som i sin tur pratar med ägaren om att köpa ett nytt.

Rätt form av ägande

Fastighetsbolag kan ha olika ägandebild, antingen ägs de av stat och kommun eller av privata ägare. En fastighetsägares uppgift är att se till att alla boende har en grundläggande dräglig boendesituation, till exempel måste temperaturen vara human genom alla årets årstider. En ägare ser till att allt nödvändigt finns i ett bostadshus, som till exempel en fungerande tvättstuga och välstädade trappuppgångar. Om du har upptäckt ett problem i huset ska du vända dig till värden som är anställd av husägaren att se över driften.