Vad är bobubblan?

Bobubblan kan skada dem med stora lån när den brister

Bobubblan är ett vanligt begrepp som funnits med länge i den ekonomiska debatten. Bobubblor uppstår när priserna på bomarknaden stiger snabbare än hushållens betalningsförmåga. Bobubblan är ett tillstånd som vissa hävdar att vi befinner oss i nu, i Sverige. Men det finns delade åsikter om den saken. Här ska vi gå igenom argument som talar för och emot att vi är i en bobubbla. När en bobubbla brister och priserna faller snabbt får det allvarliga konsekvenser i samhället och vilka dessa konsekvenser är ska vi också titta mer på i denna text.

Bobubblan, är den en myt eller realitet?

Vem som helst som läser statistiken kan se att priserna på bostäder, framförallt i våra storstäder, har stigit snabbt sedan början på 90-talet. Mycket snabbare än både inflation och löneökning. Hushållen betalar alltså mycket mer för boende idag än tidigare. Många sitter därför med stora banklån. Sverige är faktisk ett av de länder i världen där människor har störst bolån.

Bobubblan, om det ens är meningsfullt att tala om en sådan, kan fortsätta att växa hur länge som helst, om det finns en efterfrågan på bostäder. Detta hävdar de som inte tar allvarligt på situationen. Vi har lågt bostadsbyggande idag och samtidigt ökar befolkningen. Om efterfrågan ligger kvar på samma nivå kommer även priserna att göra det. Det är dessutom så billigt att låna pengar i Sverige idag att den höga belåningsgraden inte är ett problem i många familjer. De flesta med bunden ränta som inte behöver sälja sin fastighet sitter säkert. Även om en eventuell bubbla spricker.

Vad händer om bobubblan spricker?

Att bobubblan spricker betyder att det sker en snabb värdeminskning på bostäder och priserna faller. För många som sitter med stora lån kan det bli omöjligt att sälja bostaden utan att göra förlust. Om det samtidigt är ett sådant ekonomiskt läge att människor är tvungna att sälja fastigheter tar inte bara dessa hushåll utan även våra banker stryk. Staten kan bli tvungen att satsa stora pengar på att rädda banker som står inför konkurshot. Det handlar alltså en negativ spiral som får stora konsekvenser.

Det många talar om idag är att det nyligen införda amorteringskravet innebär att risken för att bobubblan bister blivit akut. När man nu måste betala av på lånet månadsvis har hus och lägenhetsköpare inte råd med lika höga utgifter för ränta varje månad. Ett alternativ till dramatiskt prisfall, en så kallad krasch, är vad som brukar beskrivas som en pyspunka alltså en stagnerande bomarknad men inte en regelrätt krasch. Denna utveckling är vad många hoppas på idag och skulle inte få särskilt stora konsekvenser för andra än för de som spekulerar i fastigheter.

Bostadsbubblan är farlig för hushåll med små marginaler

Om bobubblan brister och du är tvungen att sälja en högt belånad fastighet, kanske för att du blivit av med jobbet, är din situation mycket allvarlig. Även ränteökningar är farliga i kombination med fall på boprismarknaden eftersom de innebär att fler kan bli tvungna att sälja bostaden till ett lägre pris än de köpte den för. Många banker påverkas kraftigt när bobubblor spricker eftersom de till stor del lever på bolån. Mycket pekar på att vi står inför ett boprisfall i Sverige men experterna är oeniga.